Main menu:

Undersider for Folk, gardar og stølar:

Du er her: Folk, gardar og stølarManntal og folketeljingar

Manntal og folketeljingar

For Jostedalen finst det manntal og folketeljingar attende til 1664. Somme er nominative, det vil seie at dei har namnelister, medan andre er numeriske og berre har summerte tal. Sjå menyen til høgre for omtaler av og peikarar til dei ulike teljingane. Somme finst framleis ikkje på Internett.

Sidan 1900 er det halde folketeljingar i Noreg kvart tiande år. Folketeljingane er sperra for innsyn i 100 år. Det vil seie at 1910-teljinga er den siste offentlege.

Folketeljingar og manntal – Jostedalen: 1664-66 |1701 | 1760 | 1769 | 1801 | 1815 | 1825, 1835, 1845 og 1855 | 1865 | 1875 | 18911900 | 19101920 og seinare

Om folketeljingane
Folketellinger – oversyn/innføring (Arkivverket)
Folketeljingar i Noreg – grundig innføring (Digitalarkivet)
Norske folketeljingar 1769-2001 (digitaliserte publikasjonar, SSB)
…Nå telte han deg også. Folke- og boligtellinger ved tre århundreskifter (nettutstilling, SSB/Arkivverket)
Folketellinger (lokalhistoriewiki)

| |

Skriv ein kommentar