Main menu:

Undersider for Kontakt/styre/konto:

Du er her: Kontakt/styre/konto

Kontakt/styre/konto

E-post: historielaget (a) jostedal.no

Byt ut (a) med @ i e-post-adressene.

Kontonummer (Luster sparebank, til medlemspengar og anna): 3785.20.81539

Styre 2022-2023

Valt på årsmøtet 9.3.2022

Kari Grov, leiar
Haugåsen 10 B
6871 Jostedal
Telefon 481 90 130
karigrov50 (a) gmail.com

Gunnar Ruud, kasserar
Haugåsen 19
6871 Jostedal
Telefon 976 48 185

Olav Grov, styremedlem
Krundalen 422
6871 Jostedal
Telefon 977 64 587
olav.grov (a) luster.kommune.no

Kåre Reidar Aasen, styremedlem
Myklemyr
6871 Jostedal

Oddmund Løkensgard Hoel, sekretær
Krundalen 122
6871 Jostedal
Telefon 970 21 194
oddmund (a) krundalen.no

Varamedlemer: Anita Aasen og Frode Svori

Tilsyn med husi

Berget: Einar Blikra (leiar), Anita Aasen, Geir Vidar Tuften og Kari Grov.
Kverni: Olav Stølen (leiar) og Kåre Reidar Aasen.
Skulehuset: Lise Aasen (leiar) og Åne Elgersma.

Arrangementskomite

Asbjørg Ormberg, Mary Aasen, Marit Elvekrok og Torbjørn Tuften.

Vegnemnder (årleg vedlikehald og rydding) 

Vigdal-Fossabrui: Bjørn Ove Leirdal, Kristen Ormberg
Fossabrui-Sperla: Sverre Fossen, Kåre Reidar Aasen, Else Karin Fossøy Synnevåg
Sperla-Prestegarden: John Geir Sperle, Åne Elgersma
Espe-Elvekrok: Lars Erik Espe, Arvid Elvekrok
Mjølvergrendi-Nordheim: Kjellrun Elvekrok, Jostein Aasen, Arve Tvedt

Boknemndi
Olav Stølen, Kristen Ormberg og Oddmund L. Hoel.

Valnemnd
Kristen Ormberg og Marit Elvekrok

Revisor
Aud Fossøy

Redaktør for nettsidene: Oddmund L. Hoel

| |