Main menu:

Undersider for Kontakt/styre/konto:

Du er her: Heim > Kontakt/styre/konto

Kontakt/styre/konto

E-post: historielaget (a) jostedal.no

Byt ut (a) med @ i e-post-adressene.

Kontonummer (Luster sparebank, til medlemspengar og anna): 3785.20.81539

Styre 2019-2020

Valt på årsmøtet 21.2.2019

Olav Stølen, leiar
Stølen
6871 Jostedal
Telefon 957 25 407
olav.stolen (a) jostedal.no

Gunnar Ruud, kasserar
Haugåsen 19
6871 Jostedal
Telefon 976 48 185

Einar Blikra, styremedlem
Gjerde
6871 Jostedal
Telefon 976 47 199
einarblikra (a) hotmail.com

Oddmund Løkensgard Hoel, sekretær
Krundalen
6871 Jostedal
Telefon 970 21 194
oddmund (a) krundalen.no

Arne Aasen Hauge, styremedlem
Fossøyane
6871 Jostedal
Telefon 57 68 35 35, 905 80 594
aasenhau (a) online.no

Varamedlemer: Kari Grov og Frode Svori

Tilsyn med husi

Berget: Arne Aasen Hauge (leiar), Geir Vidar Tuften, Einar Blikra og Kari Grov.
Kverni: Arne Aasen Hauge, Olav Stølen og Kåre Reidar Aasen.
Skulehuset: Lise Aasen og Åne Elgersma.

Tilsyn med vegane

Vigdal-Fossabrui: Bjørn Ove Leirdal, Kristen Ormberg
Fossabrui-Sperla: Sverre Fossen, Per Fossøy
Sperla-Prestegarden: John Geir Sperle, Åne Elgersma
Espe-Elvekrok: Lars Erik Espe, Arvid Elvekrok
Mjølver-Nordheim: Sverre Tvedt, Alv Nordheim

Boknemndi
Olav Stølen, Kristen Ormberg og Oddmund L. Hoel.

Valnemnd
Kristen Ormberg og Kari Grov

Revisor
Aud Fossøy

Redaktør for nettsidene: Oddmund L. Hoel

| |