Main menu:

Undersider for Bilete:

Du er her: Heim > Bilete

Bilete

Det ligg ingen samlingar med gamle bilete på denne nettstaden, men det finst fleire gode databasar som også har gamle bilete frå Jostedalen.

Registreringa i 2001
Historielaget digitaliserte og registrerte sommaren 2001 drygt 120 gamle foto med temaet «familiebilete før 1960». Bileta er tilgjengelege på flickr, og alle registreringsskjema ligg i ei open dropbox.mappe.

Fylkesarkivet – fotosamlinga
Søk på «jostedal» i feltet «Distrikt» i den store digitale fotosamlinga til Fylkesarkivet gjev ca 120 treff. Basen fekk ny og meir brukarvenleg inngang i november 2016. Kopi av bileta kan tingast.

MARCUS, Universitetsbiblioteket i Bergen
Her ligg mellom anna samlinga til den kjende landskapsfotografen Knud Knudsen som tok ei rekkje bilete i Jostedalen frå 1870-åra og frametter. Søk på «jostedal» og «jostedalen» avgrensa til fotografi, gjev ca 100 treff.

Galleri NOR, Nasjonalbiblioteket
Her ligg fotosamlinga til Norsk Folkemuseum som mellom anna inneheld landskapsbilete frå Jostedalen av Axel Lindahl (1880-åra) og Anders Wilse (1926). Søk på «jostedal» og «jostedalen» gjev kring 30 treff.

| |

Skriv ein kommentar