Main menu:

Undersider for Kyrkjehistorie:

Du er her: KyrkjehistorieDokument frå 17- og 1800-taletSynfaringar av kyrkja 1709 og 1721

Synfaringar av kyrkja 1709 og 1721

Synfaring 1661-65
Jostedal kyrkje ikkje med.

Synfaring 1686
Jostedal kyrkje ikkje med.

Synfaring 1709
Jøsterdahls Kirche,
Er een Fattig Fieldkirche dog af Tømmer bygt med et Taarn, vell ved Ligeholden af andre Kirchers ovferschud.

Synfaring 1721
Jøsterdahls Kirche,
Er een Tømmer Kirche med eet Taarn oven paa, og eet lidet Waabenhuus af Stave Bygnin, tægt med Bord og temmelig Velholden, indvortes smuch mahlet. Og ellers i sig self velholdet,
Coret er – 9 al. langt og 10 al. Bredt,
Kirchen – 16 al. lang og 12 al. Bred,
Wabenhuuset er – 6 al i qvadrat.

Kjelder

1709: Rentek., Real. ordn. avd., Pk. 3
1721: Statsarkivet i Bergen, Stiftamtmannen, nr. 1719, legg 3 Sogn
Avskrifter og opplysningar ved Anne Marta Hoff.

Merknad

Jostedalen var ikkje med i kyrkjesynfaringane 1661-65 og 1686 som i prinsippet galdt alle kyrkjer. Når det galdt den fyrste synfaringa, har ein ei framifrå erstatning i synfaringsdokumenta frå 1656 og 1660 som vart til i samband med bygginga av den nye kyrkja. Statsarkivet i Bergen har lagt ut ei avskrift av synfaringa frå 1686 der Jostedalen altså manglar.

| |

Skriv ein kommentar