Main menu:

Undersider for Kulturminne:

Du er her: KulturminneFlaummerke i Fossøyane

Flaummerke i Fossøyane

Like ovanom tunnelen ved Fossøygjelet står retningsskilt til Fossøy og attraksjons-skiltet Flaummerke. Vegen opp dalen gjekk tidlegare tett forbi husa i Fossøy-grenda, men vart omlagd og samstundes bygd som elveførebygging etter storflaumen i 1979. 

Artikkel i Kulturhistorisk atlas og leksikon (Fylkesarkivet)

| |

Skriv ein kommentar