Main menu:

Undersider for Jostedalen fram til 1500-talet:

Du er her: Jostedalen fram til 1500-taletKjelder før 1500Visitasforordning 1322-23

Visitasforordning 1322-23

Originaltekst

Sjå Diplomatarium Norvegicum, bd. 7, nr. 98, side 114-115.

Omsetjing 

Frå Regesta Norvegica, bd, 4, nr. 254, side 111:

Nr. 254, [1322-23?][1], [Bergen?]

Notat i biskopen av Bergens kopibok: Plan for biskopens visitas i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn, med opplysninger om hvor lenge han skal oppholde seg på hvert sted, om hva han der skal ha av bjor, mungåt, vin, mat og krydder, og om hvem som skal skaffe dette til veie:
Nord i Eid 4 netter; sira Gudleik og de som er oppnevnt sammen med ham skal holde kosten.
På Vereide [i Gloppen] 3 netter; sira Bård på Re [i Breim], sira Vemund og Kolbein og prestene på Helgeim og Ålhus [begge i Jølster] skal holde kosten.
I Bru [= Svanøy sogn i Kinn] 2 netter; sira Sigurd i Kinn, sira Jon i Naustdal, sira Steinar og Arnfinn skal holde kosten.
På Askvoll 3 netter; arvingen til sira Flose og sira Arnstein, Torstein i Vik [sogn i Gaular], Sigurd i Kvamme [= Bygstad sogn] og Geirmund skal holde kosten.
I Sogn: Først på Stedje [i Sogndal] 4 netter; sira Arne, sira Andres på Nes [i Luster], sira Tore i Hafslo, sira Arne på Dale [i Luster] og sira Erlend på Urnes [i Hafslo] skal holde kosten.
På Tønjum [i Lærdal] 4 netter; sira Erlend, sira Olav, sira Bjørn på Fortun [i Luster], sira Dagfinn i Årdal, Asle prest i Jostedal og Basse prest på Æri [i Lærdal] skal holde kosten.
I Aurland 2 netter; sira Halldor på Rygg [i Aurland], Hallvard på Ylmeim [= Norum sogn i Sogndal], sira Ormstein på Njøs [i Leikanger] og Erling på Fedje [= Feios sogn i Leikanger] skal holde kosten.
I Vik 2 netter; sira Kolbein i Vik, sira Bård på Leikanger, sira Jardar på Austreim [= Kyrkjebø sogn] og ombudsmannen for Tenål kirke [i Vik] skal holde kosten.

Avskr: KglBiblKbh – E don var fol 1 Barth E s 176-179; AM ApogrNorv – Kbh.
Trykt: DN VII nr 98; BjörgynjarKálfskinn s 88-89.

[Note 1] Står mellom et brev fra 1321 og et fra 1324 i avskriften.

Kravstor bisp!

Historikaren Andreas Holmsen har kommentert reiseplanen til biskopen i Bergen slik:

Av dette skriftstykket gjeng det fram at bispen skulde taka inn på fire prestegardar og i det heile vera 12 døger i Sogn. Til å føda bispen, fylgjet og gjestene hans i denne tidi laut 18 av prestane og noko fleire av kyrkjone ut med denne kosten: 48 tunnor bjor (eit sterkt, gjerne innført øl), 60 skippund mungåt (heimebryggja øl), 3 tunnor vin, 12 skippund brød, og smør, annan bukost og krydd i høve til det. Heile kostytingi synest verdsett til 240 laupar smør; det vil etter kostreglementet for leidangskarane segja mat til 600 mann og etter ei kostrekning me hev for ein prest i Sogn, til 360 kykjefolk i 12 dagar. Endå um kostytingi visst er å rekna for ein skatt, gjev desse tali likevel eit levande bilete av den yvervelduge makti kyrkjefyrsten i Bergen lyt ha representert både for undermennene sine i kyrkja og for folket kring um i bygdene. 

Andreas Holmsen: Økonomisk og administrativ historie. I: Hans Aall (red.), Norske bygder. Sogn (bd. 4). Bergen 1937, s. 61.

| |

Skriv ein kommentar