Main menu:

Undersider for Folk, gardar og stølar:

Du er her: Folk, gardar og stølarSkattelister og matriklarMatrikkelførearbeidet 1723

Matrikkelførearbeidet 1723

Denne matrikkelen vart aldri innført. Men førearbeidet var grundig, og det er ei viktig busetnadshistorisk kjelde. Digitalarkivet har skanna både eksaminasjonsprotokollane og matrikkelprotokollane. Me har lagt ut ei avskrift av eksaminasjonsprotokollen.

Under arbeidet med avskrifta kom det for ein dag at matrikkelutkastet inneheld ei tidlegare ukjend opplysning om Nigardsbreen sine øydeleggingar, sjå «Skade av breen i Mjølver (1723)».

Matrikkelen 1723 for Jostedalen (skanna) (Digitalarkivet)
Matrikkelen 1723 – eksaminasjonsprotokoll for Jostedalen (avskrift) (pdf)

| |

Skriv ein kommentar