Main menu:

Undersider for Kyrkjehistorie:

Du er her: KyrkjehistorieLitteratur om Jostedal kyrkjeJustedals Kirke (kallsboka 1830)

Justedals Kirke (kallsboka 1830)

Avskrift

Om denne Kirkes Opbyggelse gaaer følgende Sagn: Efterat den sorte Død havde overgaaet Justedalen, Folket var bortdødt og alting baade Skov og Mark forgroet, eftersom Stedet en Lang Tid var ubeboet, og efterat Folk fra adskillige Steder havde atter opryddet Gaardene, skulde saa da bygges en Kirke. Stedet skal da være blevet udvalgt dertil noget fra Præstegaarden paa en liden slet Plan frem efter i Dalen, som Kaldes Kirkestein (hvor endnu sees med Stene at være lagt i gamel Tid); men skal det man havde bygget paa Kirken, være nedrevet om Natten og fundet paa den Bakke, Kirken nu staaer, hvorpaa man da skal have besluttet at omhugge al den Kratskov, som stod paa Bakken, og, ved at ryddiggjøre den og opgrave Rødterne, fundet Klokken, som nu er i Kirken, i Jorden. – Kirken er rimeligviis opbygget ganske af Nye 1660 af Hr Sognepræst Tøger Jensen for 138 Rdl. Efter Regnskabet i Kirkestolen Aar 1722 har den intet Jordegods, men dens aarlige Indtægt har været:

 

 

Spd

Ort

Sk

1)

Leie af 13 Køer med 1 ort af hver

2

3

 

 

Leie af 19 Geder med 6 Sk af hver

 

4

18

 

Leie af 14 Faer med 4 Sk af hver

 

2

8

 

 

 

 

 

2)

Korntienden, foruden 2 Tønder til Brød og Viin, og saa 2 Tønder Fyldkorn til 1 Spd: Tønde

2

 

 

 

Summa

6

 

2

Inventarium

1 liden Sølvkalk og Disk; 1 forgyldt af Kobber; 1 liden Tinflaske; 1 gammelt Alterklæde; 2 gamle Alterduge; 1 udsledt Dug; 1 god Messehagel og 1 gammel udsledt; 1 gammel Messesærk(?); 1 gammel Bibel; 1 Alterbog; 1 Kirkeritual; 1
Psalmebog; 2 Messingstager med Piber; 1 Messingbolle i Funten; 1 Løgte af Blik; 1 Klokke; 1 ganske liden Klokke.

Kjelde

Frå Kalds-Bog for Justedals Præstegjæld, blad 17A, truleg skrive då kallsboka vart påbyrja i 1830.

Merknad

Dette var den sentrale kunnskapen om soga til kyrkja som var overlevert på folkemunne og gjennom skriftlege kjelder tidleg på 1800-talet. Det er nedskrive av presten Bernt Anker Leigh, som tok til å føre kallsboka i 1830, og det er dette dei etterfølgjande prestane har kunna lese om soga til Jostedal kyrkje.

| |

Skriv ein kommentar