Main menu:

Undersider for Jostedalsskildringa av Matthias Foss (1750):

Du er her: Jostedalsskildringa av Matthias Foss (1750)Litteratur om FossA. Hatting om Foss (ca 1770)

A. Hatting om Foss (ca 1770)

Matthias Foss, er fød i Kiøbenhavn d. 8. Martii 1714. I Hans Alders 1. Aar blev Han en Discipel av Sorøe Skole, blev derfra dimitteret med Magstr(?) Johan Snedorffs testimonio 1733. Blev ved Academiet til 1739. Reiste samme Aar til Norge og Aaret derpaa til Khavn(?) [København?] sluttede sit Academiske Løb 1741 og blev beskikket samme Aar d. 15. May til Sogne-Præst for dette Prestegield, er gift med Marie Christine Dreyer, med henne han har haft 10. Børn, hvorav, saavidt jeg ved kun lever 2. Sønner og 2. Døttre. Den ene Søn lever og som Skomager opholder sig her i Byen. Døttrene, tillige med deres Moder lever og ligeledes opholder sig her i Bergen. Man befinder sig i den alleryderste Fattigdom.

Kjelde

Nasjonalbiblioteket i Oslo, Håndskriftsamlingen, Ms.4° 57:
Albert Hatting: Forsøg til en Præstehistorie eller nogenlunde Efterretning om det Bergenske Cleresie. 3. Deel. Om Jostedalen side 115. [digital utgåve]

| |

Skriv ein kommentar