Main menu:

Du er her: Heim > Topografiske skildringar > Jonas Ramus om Sogn (1715)

Jonas Ramus om Sogn (1715)

Presten Jonas Ramus (1649-1718) skreiv Norriges Beskrivelse i 1715, men ho vart ikkje prenta før 20 år etter. Framstillinga om Sogn, Sunnfjord og Nordfjord er kortfatta og avgrensar seg stort sett til viktige hendingar i mellomalderen og oppramsing av prestegjeld. Men det er eitt viktig unntak, og det er at han gjev att segna om Jostedalsrypa. Dette er såleis den fyrste kjende nedskrivne versjonen av segna.

Kjelde

Ramus, Jonas. (1735). Norriges Beskrivelse. Kiøbenhavn: J.J. Høpffner, side 163-170.

Les meir

pdf.gif Utdrag frå Norriges Beskrivelse, s. 163-170 (gotisk skrift)

Meir om Ramus og versjonen hans av segna om Jostedalsrypa

| |

Skriv ein kommentar