Main menu:

Undersider for Jostedalsrypa:

Du er her: JostedalsrypaSegna i ulike variantarEtter Lars Hess Bing (1796)

Etter Lars Hess Bing (1796)

Segna om Jostedalsrypa

Efter den sorte Død Aar 1348 vare Justedalens første Beboere aldeles bortdøde, paa et lille Pigebarn nær, som Almuen fra Naboegieldet Vang opsøgte i Skoven; de befandt hende aldeles Folkeskye eller Vild, og de maatte giøre sig stor Umage før de fik hende greben. Hun fik det Navn Rypen, og blev opdraget i Vaage Præsteg. Efter denne Tid blev Justedalen i nogle Aar adeles forladt, hvorved Husene nedraadnede, og Ager og Eng overgroede med Skov. Men ved Kongelig Opmuntring og Benaadninger af Skatte-Frihed m. v., begave nogle for Hiemfræd trængende Mænd fra Nordfiord sig omsider derhen, som først antoge Gaarderne Faaberg, Norddalen og Myklemyr til Oprydning og Beboelse, og da førmeldte Pigebarn havde opnaaet moden Aar og Alder, begav hun sig ligesaa til sit Fødested, hvor hun blev gift, og hendes Afkom givet Navn af Rypeslægten, men skal nu næsten være ubekiendte blant nærværende Beboere.

Kjelde

Bing, Lars Hess. (1796). Beskrivelse over Kongeriget Norge, Øerne Island og Færøerne, samt Grønland. Kiøbenhavn: Gyldendal, side 313.

Les meir

Heile omtala av Jostedalen i boka til Bing

| |

Skriv ein kommentar