Main menu:

Undersider for 1814, 1905, val og folkerøystingar:

Du er her: 1814, 1905, val og folkerøystingar1814: Ein opprørd sokneprest

1814: Ein opprørd sokneprest

I kyrkjeboka for Jostedalen har dei storpolitiske hendingane i 1814 nedfelt seg i desse innførslane:

18. mars: Den 18d Martij holdtes Bededag i Anledning af Hans Kongl Høyhed Prins Regentens Regjerings Antagelse og blev Almuen tagen i Eed, tillige aflagde jeg selv Eed. [Om valet til riksforsamlinga]

3. juli: Denne Søndag holdtes Taksigelsesfest i Anledning af H. Majestæts allern: Konge Christian Frederiks Tronbestigelse.

18. september: De Stemmeberettigede valgte Rasmus Hansen Heljegaard til at møde som Repræsentant paa Wigøren i Anledning af et extraordinairt Storthing, som skulde holdes d. 7d October i Christiania.

12-4 Jostedal kyrkjebok nov

23. oktober: 21t Søndag efter Trinitatis. Gudstjeneste, oplæst Kundgjørelse omkring Christian Frederiks Krones Nedlæggelse og Norges Foreening med Sverig!!!

12-5 Jostedal kyrkjebok jan

11. desember: 3d Søndag i Advent. Ditto [Gudstjeneste]. Oplæst Statsraadets Kundgiørelse om at have valgt den svenske Konge Carl d. 13de til Norges constitutionelle Konge!!!—

1. januar 1815: Nyeaarsdag. Taksigelser for Freden og Norges Forening med Sverrig.

Kjelde

Ministerialbok for Jostedalen 1807-1837, oppslag 21 og 22[Digital utgåve, Digitalarkivet]

Merknad

Presten i Jostedalen på dette historiske tidspunktet var Holger Halling Schjødt (1776-1856), sokneprest i Jostedalen 1812-20. Schjødt var dansk, men avla eid til prinsen og vart verande norsk embetsmann livet ut.

Kyrkjebøkene er vanlegvis fattige på kjensleutbrot, men ropeteikna syner at Schjødt ikkje har greidd å løyne kor lite han tykte om unionen med Sverige som Noreg vart tvungen inn i hausten 1814. Men til nyårsdagen ser me at han hadde kome inn i falden.

| |

Skriv ein kommentar