Main menu:

Undersider for Jostedalsskildringa av Matthias Foss (1750):

Du er her: Jostedalsskildringa av Matthias Foss (1750)Litteratur om FossOm Foss i Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814 (1926)

Om Foss i Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814 (1926)

Foss, Matthias Jørgensen, er f. 8/3 1714 i Kbh., Søn af Jørgen Foss (f. 1680). Han blev 1733 student fra Sorø Skole, tog 1736 Baccalaurgraden og 1741 teol. Examen. 15/5 kaldtes han til Sognepræst i Jostedal i Bergens Stift. † 31/1 1792.

Han ægtede Marie Hedvig Christine Dreyer (f. c. 1711, † 1777, begr. 8/2), fra hvem han blev separeret 1763 og som tilbragte sine sidste Aar i Forsørgelsesanstalten ”Tugthuset” i Bergen.

Lengnick: Chr. Foss. p. 1. — Luth. Ugeskrift. 1877. II. p. 153-54.Theol. Tidsskr. f. d. evang.-luth. Kirke. VII. 1864. p. 379.Lampe, Bergens St. Biskoper og Præster. II. p. 3-4. – Univmatriklen. II. p. 546. 568.

I Thaarups Magazin for Danmarks og Norges topogr., oekonom. og statist. Beskrivelse. II. 1803. p. 1-44 offentliggjorde J. C. Berg hans i Aaret 1750 forfattede: Kort Beskrivelse over Justedalen.

Kjelde

Ehrencron-Müller, H. (1926). Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814.  (Bd. 3). København: Aschehoug, side 96.

| |

Skriv ein kommentar