Main menu:

Undersider for Jostedalsskildringa av Matthias Foss (1750):

Du er her: Jostedalsskildringa av Matthias Foss (1750)Justedalens kortelige Beskrivelse (fulltekst)

Justedalens kortelige Beskrivelse (fulltekst)

pdf.gif Justedalens kortelige Beskrivelse, avskrift (1802-utgåva) (moderne skrift)

pdf.gifJustedalens kortelige Beskrivelse, skanna (1802-utgåva) (6 Mb, gotisk skrift) – Same i NBdigital

pdf.gif

Justedahlens kortelige Beskrivelse, originalmanuskriptet (1750) (50 Mb, gotisk handskrift)

Justedalens kortelige Beskrivelse er her tilgjengeleg i tre utgåver. Den eine er ei skanna utgåve av den prenta versjonen frå 1802, som stod i Magazin for Danmark og Norges topographiske, oekonomiske og statistiske Beskrivelse (1802), s. 1-44.

Mest lettlesen er avskrifta av 1802-utgåva, gjort i august 2009. Ho erstattar ei avskrift som har lege ute på nettstaden sidan november 2002.

I februar 2010 vart òg ein kopi av originalmanuskriptet frå 1750 lagt ut. Med tida vil det òg kome ei avskrift av dette. Manuskriptet ligg i Det kongelige Bibliotek i København og har katalogsignaturen «Thott No 934 fol». Me fekk ein fotokopi av manuskriptet i 2005, og det er fotokopien som her er skanna. Les meir om originalmanuskriptet.

For fleire opplysningar om Foss, teksten og denne digitale utgåva, sjå  Om Foss og jostedalsskildringa.

| |

Skriv ein kommentar