Main menu:

Undersider for Stadnamn:

Du er her: Stadnamn

Stadnamn

Sjå menyen til høgre for fleire val og stadnamn i meldingsarkivet for kortare meldingar og nyhende.

Stadnamn VambergStadnamna er viktige kulturminne som fortel mykje om tidlegare tiders arbeid og levemåte og om naturen. Dei gjev liv til terrenget og kan lett gå tapt om dei ikkje vert skrivne ned.

Sidan 1930-åra er det samla inn stadnamn i Jostedalen i fleire omgangar, og ein finn stadnamna i fleire ulike samlingar og internettbasar.

Den største og viktigaste registreringa står stadnamngruppa til sogelaga i Luster bak. Arbeidet med å gå gjennom, supplere og kartfeste gamle samlingar vart påbyrja i 2002. Dei fleste namna frå Jostedalen er no tilgjengelege gjennom nettenestene til Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, og resten kjem i løpet av 2015. I heile Luster kommune er det registrert kring 20 000 namn.

Søk i stadnamnbasen

Rettleiing for stadnamnsøk, oppdatert 12.3.2018 (pdf), av Randi Melvær, Fylkesarkivet

 

| |

Skriv ein kommentar