Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Meldingsarkiv for 'Stadnamn'

Presentasjon av stadnamn under marknadshelga

Under marknadshelga i Jostedalen 11.-12. juli vil Jostedal historielag presentere stadnamn i Jostedalen og Luster. Det store stadnamnprosjektet som byrja i 2002, er no på det næraste ferdig, og mange av dei registrerte stadnamna i Jostedalen er tilgjengelege på Internett. Interesserte vil gjennom marknadshelga kunne søkje og få rettleiing i bruk av namnetenesta i storsalen […]

Stadnamn frå Jostedalen ut på nettet

Stadnamnprosjektet i Jostedalen nærmar seg no slutten etter ti års arbeid. Namna i gardsområdet er leverte til Fylkesarkivet, som no er i gang med å gjere dei tilgjengelge på Internett i lag med namn frå resten av Luster kommune. I Jostedalen arbeider Olav Stølen og Kristen Ormberg med å gjere ferdig namna på fjellkarta. Til […]

Stadnamntur sundag 11. oktober

Buss frå Gaupne (Pyramiden) kl 10.00. Påstiging ogso i Husøy ca. kl 10.20. Guide, Kåre Øvregard. Ormbergstøl: Omvising i Kraftstasjonen v/Arne Aasen Hauge. Kaffi og vafler i driftsbygget. Veghistoria for Jostedal v/Per Birger Lomheim. Stadnamnsprosjektet i Luster, orientering v/kultursjef, Erling Bjørnetun. Flaummerke i Fossøygjølet v/Arne Aasen Hauge. Jostedal kyrkje v/ Oddmund L. Hoel. Omvising. Andre […]

Årsmøtet

Laget heldt årsmøte på Jostedal hotell onsdag 12. mars med 15 frammøtte. Styremedlem Olav Stølen vart vald til ny leiar etter Aud Fossøy, som held fram i styret. Det var elles ingen endringar i styret eller andre verv (sjå styrelista). Ann Kristin Sperle og Kristen Ormberg orienterte om stadnamnprosjektet og synte fram korleis det vil […]

Årsmøte 12. mars

Det er årsmøte i laget onsdag 12. mars klokka 19.30 på Jostedal hotell. Ann Kristin Sperle og Kristen Ormberg orienterer om stadnamnprosjektet. Vanlege årsmøtesaker. Alle er velkomne!

– Dalføre med tusenvis av namn

Stort oppslag og framside i Sogn Avis i dag (pdf).

Stadnamnprosjektet i Jostedal (JSA)

[Frå Jostedal skule- og bygdeavis, 2006.] Av Ann Kristin Sperle

Status for stadnamnprosjektet – Ann Kristin Sperle engasjert

Stadnamnprosjektet i Luster (JSA)

[Frå Jostedal skule- og bygdeavis, 2003.] Av Kristen Ormberg, koordinator for stadnamnregistreringa i Jostedalen

Stor stadnamnsamling frå 1959 har dukka opp (JSA)

[Frå Jostedal skule- og bygdeavis, 2003.]