Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Markering av Sjur Hesjevoll

— Eit samarbeid mellom Jostedal historielag og Jostedal spel- og dansarlag.

I samband med marknaden til Jostedal Ungdomslag no den 29.7.23, vart minneutstillinga etter Sjur Hesjevoll avduka for publikum i Jostedal samfunnshus. Det er Einar Blikra som har bygt sjølve skåpet etter ide frå Håkon Hesjevoll. Håkon Hesjevoll har laga utstillinga i skåpet med premiar Sjur vann og litt anna minnestoff.

Det var og føredrag og konsert av Håkon Høgemo. Sjur Hesjevoll var sjølvsagt den sentrale både i ord og spel, men Håkon Høgemo fortalde og godt om tidlegare spelemenn i Jostedalen. Han snakka om «dialekten» til felespelet i Jostedalen og korleis spelet har utvikla seg. Det var ei interessant «historiestund» med høg kunstnarleg kvalitet. Det var svært godt frammøte, nær 150 personar på konserten.

Det vart gjort opptak av konserten, me vonar at han snart vil bli tilgjengeleg på nettet.

Olav Grov

Skriv ein kommentar