Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

AVLYST! — Årsmøte onsdag 25. mars

Me kjem tilbake til ny dato når det blir letta på koronarestriksjonane!

****

Etter årsmøtesakene vil Mary Aasen vise filmen om storflaumen i 1979. Det vert servert kaffi og kveldsmat på høveleg tidpunkt under møtet.

Saker før filmen:

  1. Velkomst / møteinnkalling
  2. Val av møteleiar
  3. Val av skrivar
  4. Årsmelding for 2019 v/ leiar
  5. Årsrekneskap for 2019 v/ kasserar
  6. Val til styre, til tilsyn med husi og til ymse andre nemnd
  7. Val av valnemnd og revisor
  8. Medlemskontingent – medlemmer
  9. Arbeidsplan for 2020
  10. Andre saker

Vel møtt til alle!

Styret

Skriv ein kommentar