Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Meldingsarkiv for 'Aktivitetar'

Årsmøte 20. mars

Jostedal historielag held årsmøte på Jostedal hotell onsdag 20.3.2024 kl 19. Vanlege årsmøtesaker.Det vert servering av pizza.På årsmøtet vil Per Birger Lomheim fortelje om «vegbygging og brubygging i Jostedalen».Vel møtt!

Markering av Sjur Hesjevoll

— Eit samarbeid mellom Jostedal historielag og Jostedal spel- og dansarlag. I samband med marknaden til Jostedal Ungdomslag no den 29.7.23, vart minneutstillinga etter Sjur Hesjevoll avduka for publikum i Jostedal samfunnshus. Det er Einar Blikra som har bygt sjølve skåpet etter ide frå Håkon Hesjevoll. Håkon Hesjevoll har laga utstillinga i skåpet med premiar […]

Endeleg vart det årsmøte!

9. mars var det endeleg klart for årsmøte i Jostedal historielag etter at koronapandemien gjorde at årsmøta både i 2020 og 2021 vart avlyste. Dei frammøtte fekk sjå Jostedal helselag sin 100-års jubileumsfilm om Breisete og fekk som vanleg god servering av Laila på Jostedal hotell. Olav Stølen gav seg etter 14 års teneste som […]

AVLYST! — Årsmøte onsdag 25. mars

Me kjem tilbake til ny dato når det blir letta på koronarestriksjonane! **** Etter årsmøtesakene vil Mary Aasen vise filmen om storflaumen i 1979. Det vert servert kaffi og kveldsmat på høveleg tidpunkt under møtet. Saker før filmen: Velkomst / møteinnkalling Val av møteleiar Val av skrivar Årsmelding for 2019 v/ leiar Årsrekneskap for 2019 v/ kasserar […]

Tur 30/6: reopning av stien Døsen-Viva

Offisiell reopning av stien Døsen-Viva med tur over Gardsåsen. Sundag 30. juni kl 11, frå Sperlåkerbakken/Sperla. Jostedal Historielag, Luster Turlag og Jostedal Helselag vil markere restaureringa av stien Døsen–Viva med denne turen frå Sperla over Gardsåsen til skulehuset i Prestegarden. Her får alle kaffi og noko til! Turen, på 3-4 km, følgjer den gamle stien/køyrevegen […]

Årsmøte 15. mars – tema: turstiar i Jostedalen

Det blir årsmøte i Jostedal historielag torsdag 15. mars kl 19.30 på Jostedal hotell. Tema: Turstiar i Jostedalen Olav Stølen frå Jostedal historielag og Aud Fossøy og Arne Tuften frå Jostedal bygdelag orienterer om arbeidet som er gjort dei siste åra med å leggje til rette turstiar og planane laga har. Vanlege årsmøtesaker. Enkel servering. Gratis. Både […]

Kulturhistorisk tur i Mjølvergrendi 5. september

Bli med på kulturhistorisk tur i Mjølvergrendi med Jostedal Historielag. Tid: Tysdag 5. september kl.17. Turen startar ved Kverni på Nigardsgrandane og går opp Mjølvergrendi til Li og vidare fram til Leteigen. Kjentfolk er Solveig og Sverre Tvedt, og dei vil fortelje mykje historie, mellom anna om jordbruket i gamle dagar. Ver kledd for ver […]

Årsmøte 5. mars

Det vert årsmøte i Jostedal historielag sundag 5. mars 2017 kl 19.00 på Jostedal hotell. 1. Vanlege årsmøtesaker. 2. Bluefjords A/S, Bluecloud A/S og lagring av  bilete og data. Ved Edvin Brun. (Om Bluefjords) 3. Gamle bilete frå Jostedalen. Ved Oddmund Løkensgard Hoel. (Bileta som vart skanna i 2001, ligg no på nett, sjå her.) […]

Nytt hefte av lokalhistorisk årbok i sal

«Luster. Lokalhistorisk årbok» vart lansert i førre veke og er i sal. Det er det 7. heftet og det fyrste sidan 2011. Her er mykje variert stoff for historieinteresserte, frå middelalderætter i Sogn til motorbåten på Veitastrondvatnet og ein namneduk. Årboka er utgjeven av dei tre sogelaga i kommunen i samarbeid med Luster kommune. Sjå […]

Fossabrui opna

Laurdag 17. september vart Fossabrui opna etter vølinga. Jostedal historielag har  arbeidd med prosjektet i fleire år, og Kåre Reidar Aasen har gjort arbeidet. Det går inn i eit større arbeid med å setje i stand dei gamle ferdslevegane frå Døsen i Luster over Vigdalen og framover dalen heilt til Viva. Sjå fleire gode bilete […]