Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Meldingsarkiv for 'Arkeologi'

Jostedalsrypa på Nytt på nytt

Sjå programmet på NRK Nett-Tv – spol 17 minutt fram.

Jostedalsrypa var ikkje åleine

Sjå Sogn Avis i dag.

Masteroppgåvene frå arkeologiprosjektet

Anne Mette Haugen og Ann Katrine Sivertsen leverte masteroppgåvene sine i arkeologi (Universitetet i Bergen) i 2006. No er avslutningskapitla deira lagde ut på nettet: Anne Mette Haugen: Veier og kommunikasjon i Jostedalen Ann Katrine Sivertsen: Jordbruks- og busetnadsutvikling i Jostedalen Oppgåvene vil bli publiserte i heilskap på nettet våren 2007. 

Jostedalsrypa har ikkje levd

Sjå NRK Sogn og Fjordane i dag.

Om arkeologiprosjektet på årsmøtet 18. mars 2007

Jostedal historielag held årsmøte sundag 18. mars klokka 18 på Jostedal hotell.

Arkeologiprosjektet (JSA 2006)

[Frå Jostedal skule- og bygdeavis, 2006.]

Arkeologiprosjektet (JSA 2005)

[Frå Jostedal skule- og bygdeavis, 2005. ]

Arkeologiprosjektet rullar vidare (JSA 2004)

[Frå Jostedal skule- og bygdeavis, 2004.]

Føredrag om arkeologiprosjektet i Bergen

Bård Gram Økland heldt i dag føredrag om prosjektet på Bryggens Museum (Bergen) for 180 tilhøyrarar.

Grev til dei har svaret på gåta

Oppslag i Sogn avis i dag (pdf)