Main menu:

Undersider for Samferdsel og reiseliv:

Du er her: Samferdsel og reiselivSkysstasjonarSkyssdagbøker

Skyssdagbøker

Skyssdagbok Nigard tittelsidePå skysstasjonane skulle det førast dagbøker over alle reisande som tinga skyss. Det skulle førast inn namn på reisande, dato, kvar dei kom reisande frå og kvar dei skulle, kor mange skysshestar dei leigde og eventuelle merknader. Her kunne dei skrive inn klagar. Futen skulle kontrollere skyssdagbøkene jamleg, og klagane vart då handsama av styresmaktene.

Mange skyssdagbøker er tapte, men framleis finst fire skyssdagbøker og ei gjestebok frå tre av dei fire skysstasjonane i Jostedalen. Dei kan lesast på issuu.com:

I dei to skyssdagbøkene for Sperle finn ein det gjeldande lovverket for skysstellet fyrst i protokollane.

| |

Skriv ein kommentar