Main menu:

Du er her: Heim > Samferdsel og reiseliv > Ferdsel og turisme > Innkvartering i Prestegarden

Innkvartering i Prestegarden

Det var lenge mangel på skysstasjonar og andre etablissement der reisande kunne skaffe seg kost og losji. Det vanlege var difor å ta inn i Prestegarden. Fjellvandraren John R. Campbell har ei interessant skildring av dette i 1868:

«Nigardsbræen er en af de største, og en som alle Turister besøger, og da der ikkje findes noget Skifte eller Gjæstgiversted, er det sædvanligt, at man tilbringer Natten i Præstens Hus. Denne Herre faar en vis Godtgjørelse for at kunne huse og beværte Reisende; men da Summen er meget liden i Forhold til det store Antal Mennesker, som hver Sommar «søger» hans Hus, og da ingen kan bygde nogen Betaling, andet end Taksigelser paa gebrokkent Norsk, vilde eg raade alle mine Bjergbestigende Venner at tage in paa en Bondegaard i stedet. Hvor der er Damer med, kan det være en anden Sag, og eg kan tilføie, at intet kan overgaa den Godhed og Gjæstfrihed, som Præsten og hans Kone viser imod alle dem, som kommer der.»

Kjelde

John R. Campbell: Om Reiser i Norge, Den norske Rigstidende, 19.8.1868. [digital utgåve, nb.no]

| |