Main menu:

Undersider for Samferdsel og reiseliv:

Du er her: Samferdsel og reiselivVeganeVeier og kommunikasjon i Jostedalen (Haugen 2006)

Veier og kommunikasjon i Jostedalen (Haugen 2006)

Denne masteroppgåva i arkeologi av Anne Mette Haugen vart skriven som del av arkeologiprosjektet i Jostedalen, og Anne Mette Haugen har her registrert og omtala alle gamle vegar og ferdsla inn og ut av Jostedalen og mellom gardane (men ikkje stølsvegar). Dette arbeidet gjev det mest fullstendige oversynet over dei gamle vegane i Jostedalen.

Les avslutningkapitlet (under «Arkeologiprosjektet»)

| |

Skriv ein kommentar