Main menu:

Du er her: Heim > Samferdsel og reiseliv > Ferdsel og turisme > Ferdselen på Jostedalsbreen 1740-1940 (Horgen 1999)

Ferdselen på Jostedalsbreen 1740-1940 (Horgen 1999)

horgen-hoppgAndré Horgen. (1999). Ferdselen på Jostedalsbreen 1740-1940. Fra naturliv til friluftsliv. Hovedfagsoppgave i idrett. Høgskolen i Bø/Norges idrettshøgskole.

I dette forskingsarbeidet har Horgen granska korleis ferdselen over Jostedalsbreen endra seg i 200-årsperioden fram til 1940 då den tradisjonelle ferdselen var slutt. Han har kartlagt både kven som ferdast på breen, korleis ferdselen gjekk føre seg og kva føremål han hadde. Hovudoppgåva byggjer på eit stort tilfang av primærkjelder og tidlegare litteratur om ferdselen og er det grundigaste forskingsarbeidet om ferdselen på Jostedalsbreen.

Horgen er høgskulelektor i friluftslivsfag ved Høgskolen i Telemark og har late historielaget få publisera hovudoppgåva her.

pdf.gifLast ned oppgåva (pdf, merk: 10 Mb!)

| |

Skriv ein kommentar