Main menu:

Undersider for Jostedalsskildringa av Matthias Foss (1750):

Du er her: Jostedalsskildringa av Matthias Foss (1750)Litteratur om FossOm Foss i kallsboka (ca 1830)

Om Foss i kallsboka (ca 1830)

Herr Mathias Jørgensen Foss er fød i Kjøbenhavn den 8de Marts 1714; blev i sit 14de Aar indsat i Sorøe Skole, hvorfra han blev demittered 1733, forblev ved Universitetet til 1739, reiste samme Aar til Norge, og Aaret derpaa til Kjøbenhavn igjen, hvor han sluttede sit academiske Løb 1741, og blev samme Aar den 15de Mai beskikked til Sognepræst for Justedalen [Innsett sekundært:] |hvilket Embede han tiltraadte 7 April 1742 og holdt Gudstjeneste første Gang 2. Sønd efter Paaske, som var dagen derefter, og| hvor han forblev som saadan i 50 Aar 8 ½ Maaned indtil sin Død den 31 Januar 1792. Han var gift med Maria Christina Dreier, og skal have havt 10 Børn, af hvilke man kun kjender 1 Søn der blev Skomager i Bergen, og 3 Døttre. Han var ulykkelig som Ægtemand og Fader; thi han blev separeret fra sin Kone, der levede i flere Aar i Lyster med 3 Døttre, og drog siden til Bergen, hvor hun Døde i den største Armod. Herr Foss var en lærd og temmelig begavet Mand. Han har udgivet en Beskrivelse over Justedalen. Uden tvivl har han været svag og meget overtroisk. I de sidste Aar af hans Embedstid begyndte adskillige Uordener at indsnige sig, fornemmelig som en Følge af den uforsvarlige Kroehold, hans Huusholderske, Maren Svaboe, tillod sig, endog under selve Prædiken. Og som den Gamle enten ei saae eller ikke havde Kraft nok til at afskaffe.

Kjelde

Kalds-Bog for Justedals Præstegjæld begyndt 1830, side 32A-32B. [digital utgåve]

Merknad

Opplysninga om Foss (og andre tidlegare prestar) i kallsboka stammar i all hovudsak frå Hattings manuskript. Innskotet er henta frå kyrkjeboka.

| |

Skriv ein kommentar