Main menu:

Undersider for Kyrkjehistorie:

Du er her: KyrkjehistorieDokument frå 1600-talet

Dokument frå 1600-talet

1660-utsnitt1

 

 

Opp gjennom hundreåra er det teke vare på ei unik samling dokument frå 1600-talet om kyrkja og prestekallet i Jostedalen. Dei fleste av dokumenta har vore lite kjende og nytta, og dei er henta fram frå gløymsla og gamle arkiv i samband med 350-årsjubileet for Jostedal kyrkje i 2010. Dette er mellom dei aller viktigaste kjeldene til kyrkjesoga for Jostedalen på 1600-talet.

Bortsett frå to dokument (1656/1660) som gjeld synfaringar av den gamle og nye kyrkja, dreiar dokumenta seg hovudsakleg om økonomiske vilkår knytte til prestekallet.

Alle diploma har eigne nettsider (sjå undermenyen til høgre). Her finn ein foto, avskrifter og omtaler av alle dokumenta. Etter kvart vil det òg bli publisert omsetjingar til moderne norsk.

Det er òg eigne nettsider for dei to avskriftene (ca 1670 og 1823), som femner om fleire av dokumenta.

Kronologisk oversyn over dokumenta

1600-talskjelder om kyrkje og prest under andre sider:
| |

Skriv ein kommentar