Main menu:

Undersider for Kyrkjehistorie:

Du er her: Heim > Kyrkjehistorie > Dokument frå 17- og 1800-talet > Søkjarar til prestekallet 1725

Søkjarar til prestekallet 1725

Avskrift

Aar 1725 d: 19. januarij.
Om sogne-præstis embede till Iøstedalens meenighed udj Bergens Stifft, som stiffts-provsten hr. Matthias Tanch Hafver indberettet at være blefven ledigt effter dend forrige sogne-præst hr. Henric Nitter, som d: 8. novembris 1724 ved døden er afgangen, suplicere allerunderdanigst
1. Iohannes Berthelsen, som har været hører udj Strømsøe og som af biskop Deichman saavelsom og af provsten magister Anders Hoff gifvis det vidnisbiurd, at hand med sin lærdom, gode gaver paa prædikestoelen samt med sit christelige væsen, ærbar og dydfuld forhold, hafver forpligtet dem saaadant allerunderdanigst at attestere. Supplicanten hafver till attestat non contemnendum og till demiss haud illaudabilem.
2. Niels Riibe, som hafver for attestat caracter af haud illaudabilem og for demiss laudabilem.
3. Christen Heigaard, som hafver haud illaudabilem for attestat og demiss, og fremlegger attest fra præsten i Weybye i Norge, at hand prædiker vel og fører et skikkeligt liv og levnet.
4. Hans Wiingaard, hører udj Helsingøers skole, hvilket embede hand, effter sognepræstens og rectoris attester med saadan nidkierhed, ædruelighed og skikkelighed har forestaaet udj 10 aar, at hand derved har vundet allis yndist og ved sine opbyggelige prædikener gifvet prøver af hands lærdom og flittighed at studere.
5. Iacob Peter Iersin, som har til attestat og demiss character af laudabilem.
6. Axel Buch, som haver for attestats og demiss haud illaudabilem og gode vidnesbyrd fra adskillige præster om hands lærdom.
7. Thomas Lund, som haver for attestats non contemnendum og for demiss haud illaudabilem.
[I margen:] Vi bevilliger allernaadigst, at Hans Wiingaard dette kald maa blive confereret.

Kjelde

Riksarkivet, Avskriftsamlinga, Avskrifter fra Danske Riksarkiv, bd. 99, gratialprotokoll 1720-25.

Merknad

Dette er søkjarane til prestekallet i Jostedalen etter at Henrik Nitter døydde. Oppsiktsvekkjande nok hadde det dårlege presteembetet heile 7 søkjarar. Her får me òg vita dødsdatoen til Henrik Nitter. Det var Hans Wiingaard som fekk embetet – han vart utnemnd 16.3.1725 og var prest i Jostedalen til 1731.

| |

Skriv ein kommentar