Main menu:

Undersider for Kyrkjehistorie:

Du er her: KyrkjehistorieLitteratur om Jostedal kyrkjeLaberg: Kyrkja i Jostedal (1944)

Laberg: Kyrkja i Jostedal (1944)

Jon Laberg gav i åra 1936-49 ut Jostedal. Ei stutt utgreiding om bygdi og folket der (3 delar). I del 2 av framstillinga skriv han eit par sider om jostedalskyrkja. Han må i nokon grad ha bygt på primærkjelder sjølv om han ikkje oppgjev kjeldene sine. Den knappe framstillinga til Laberg er viktig fordi ho er mykje lesen og nytta av dei som seinare har skrive om jostedalskyrkja og Jostedalen.

Les meir

pdf.gif Jon Laberg: Kyrkja i Jostedal (1944)

Om Laberg og «Jostedalen. Ei stutt utgreiding»

| |

Skriv ein kommentar