Main menu:

Undersider for Kyrkjehistorie:

Du er her: KyrkjehistorieKyrkjerekneskapStatlege rekneskapar (1631-1722)

Statlege rekneskapar (1631-1722)

kyrkjestol 1631Kyrkjerekneskapane (kyrkjestolane) frå Jostedalen er ei av dei eldste kjeldene me har om kyrkja. Statsarkivet i Bergen har rekneskapane frå tida medan det framleis var kongen (staten) som åtte kyrkjene. Rekneskapane inneheld årvisse oversyn over utgifter og inntekter, og dessutan inventarlister.

Protokollane vart digitaliserte og publiserte i Digitalarkivet ved årsskiftet 2009/10.

1. Rekneskap 1631-1674 (1689)
Kyrkjestolen for Luster prestegjeld vart ført frå og med rekneskapsåret 1631-32 etter påbod frå Jens Juel, lensherre over Bergenhus (brev frå Juel 6.9.1632 innteke fyrst i boka). Jostedal vert i dette brevet nemnt som anneks til Luster. Kyrkjerekneskapen for Jostedal kyrkje vart ført i denne boka til og med 1674 då ho var utskriven (side 163-174 i protokollen). For andre sokn går protokollen fram til 1689. Han vart avlevert til Statsarkivet i Bergen i 1904.
Les protokollen i Digitalarkivet (side 157 i leseprogrammet)
Katalogoppføring

2. Rekneskap 1675-1722
Ein eigen rekneskapsprotokoll for Jostedal kyrkje vart teken i bruk frå 1675. Han er ikkje utskriven og sluttar på det tidspunktet kyrkja vart auksjonert bort og seld (truleg 1723) til jostedalspresten Henrik Nitter.
Les protokollen i Digitalarkivet
Katalogoppføring

Jostedal historielag har kopi av Anne Marta Hoff si avskrift av utgiftene i kyrkjerekneskapane 1631-1722 og eiga avskrift av inntektene. Dette er førebels ikkje lagt ut på nettet.

Merknad

Katalog over Kyrkjestolar i Statsarkivet i Bergen (Digitalarkivet) inneheld ei nyttig innleiing om kyrkjerekneskapa.

| |

Skriv ein kommentar