Main menu:

Undersider for Kyrkjehistorie:

Du er her: KyrkjehistorieLitteratur om Jostedal kyrkjeBendixen om Jostedal kyrkje (ca. 1900)

Bendixen om Jostedal kyrkje (ca. 1900)

Skulemannen, historikaren og arkeologen Bendix Edvard Bendixen (1838-1918) i Bergen arbeidde mykje med kyrkjehistoria for Vestlandet. Han gjorde ei rad antikvariske granskingsferder i vestlandsbygdene og var mellom anna i Jostedalen i 1877. Same året skreiv han ein artikkel der han slo fast at det var bygningsdelar frå ei stavkyrkje i 1660-kyrkja, noko han seinare gjekk tilbake på (les meir).

Det største verket han skreiv var om kyrkjene i Bergens stift. Berre Kirkerne i Søndre Bergenhus amt (Hordaland) vart publisert (1904-09) medan delen om Nordre Bergenhus amt (Sogn og Fjordane) berre ligg føre i manuskript.

Manuskriptet er mykje nytta av dei som seinare har skrive om kyrkjene i Sogn og Fjordane, også Jostedalen. Både Laberg og forfattarane av På kyrkjeferd i Sogn og Fjordane viser mykje til Bendixen.

Originalmanuskriptet ligg i Riksarkivet (RA). Det har mange rettingar, strykingar og innskot og er ikkje så lett å lese. I Bergen museum (BM) ligg ei reinskriven avskrift (handskriven). Nedanfor er båe tilgjengelege.

pdfBendixen om Jostedal kyrkje – originalmanuskript i RA

pdfBendixen om Jostedal kyrkje – handskriven avskrift i BM

Meir om Bendixen og den gamle stavkyrkja i Jostedalen
Om B. E. Bendixen i Norsk biografisk leksikon

| |

Skriv ein kommentar