Main menu:

Undersider for Kyrkjehistorie:

Du er her: KyrkjehistorieLitteratur om Jostedal kyrkje

Litteratur om Jostedal kyrkje

Det nye standardverket om kyrkja er boka Jostedal kyrkje. Fakta, segn og soge gjennom 350 år (2010). Det er elles skrive ein god del om Jostedal kyrkje opp gjennom åra. Det aller meste av dette er populære framstillingar skrivne for folk (jostedøler) flest. Nokre sentrale arbeid om kyrkja er her omtalte og publiserte (sjå undermenyen til høgre). Viktige framstillingar av kyrkjesoga andre stader på nettstaden:

Sogeskriftene om Jostedal kyrkje har, naturleg nok, i stor grad bygt på tidlegare framstillingar. I den grad framstillingane byggjer på primærkjelder, finn ein særleg att opplysningar frå:

| |

Skriv ein kommentar