Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Endeleg vart det årsmøte!

9. mars var det endeleg klart for årsmøte i Jostedal historielag etter at koronapandemien gjorde at årsmøta både i 2020 og 2021 vart avlyste.

Dei frammøtte fekk sjå Jostedal helselag sin 100-års jubileumsfilm om Breisete og fekk som vanleg god servering av Laila på Jostedal hotell.

Olav Stølen gav seg etter 14 års teneste som leiar i laget og fekk gåvekort, blomar og ein takketale som står nedanfor. Les meir »

Arbeidsplan for 2022

Vedteken på årsmøtet 9.3.2022. Les meir »

Årsmelding 2019-2021 for Jostedal historielag

Årsmøteinnkalling 2022 med årsmelding for 2019 (pdf)

Det vart ikkje halde årsmøte i 2020 og 2021 pga koronaen.

Fangstanlegg i Kulturminnesøk

I den nasjonale kartbaserte tenesta Kulturminnesøk finn ein no ei lang rekkje fangstanlegg. Einar Ese har registrert mange anlegg som Sverre Fossen og han sjølv tidlegare har dokumentert i skriftene sine.

Kulturminnesøk – zoom inn på Jostedalen

Fangstanlegg i fjellet – sida med tidlegare publikasjonar om fangstanlegg

AVLYST! — Årsmøte onsdag 25. mars

Me kjem tilbake til ny dato når det blir letta på koronarestriksjonane!

****

Etter årsmøtesakene vil Mary Aasen vise filmen om storflaumen i 1979. Det vert servert kaffi og kveldsmat på høveleg tidpunkt under møtet.

Saker før filmen:

  1. Velkomst / møteinnkalling
  2. Val av møteleiar
  3. Val av skrivar
  4. Årsmelding for 2019 v/ leiar
  5. Årsrekneskap for 2019 v/ kasserar
  6. Val til styre, til tilsyn med husi og til ymse andre nemnd
  7. Val av valnemnd og revisor
  8. Medlemskontingent – medlemmer
  9. Arbeidsplan for 2020
  10. Andre saker

Vel møtt til alle!

Styret

Tur 30/6: reopning av stien Døsen-Viva

Offisiell reopning av stien Døsen-Viva med tur over Gardsåsen.

Sundag 30. juni kl 11, frå Sperlåkerbakken/Sperla.

Jostedal Historielag, Luster Turlag og Jostedal Helselag vil markere restaureringa av stien Døsen–Viva med denne turen frå Sperla over Gardsåsen til skulehuset i Prestegarden. Her får alle kaffi og noko til!

Turen, på 3-4 km, følgjer den gamle stien/køyrevegen i fint landskap. Frammøte ved skulehuset på Sperla. Her er det bra moglegheit for parkering, men fyll likevel  bilane godt.

Arbeidsplan for 2018

Vedteken på årsmøtet 15.3.2018. Les meir »

Årsmelding 2017 for Jostedal historielag

Godkjend på årsmøtet 15.3.2018. Les meir »

Årsmøte 15. mars – tema: turstiar i Jostedalen

Det blir årsmøte i Jostedal historielag torsdag 15. mars kl 19.30 på Jostedal hotell.

Tema: Turstiar i Jostedalen

Olav Stølen frå Jostedal historielag og Aud Fossøy og Arne Tuften frå Jostedal bygdelag orienterer om arbeidet som er gjort dei siste åra med å leggje til rette turstiar og planane laga har.

Vanlege årsmøtesaker.

Enkel servering. Gratis. Både medlemer og andre interesserte er velkomne.

Vel møtt!

Kulturhistorisk tur i Mjølvergrendi 5. september

Bli med på kulturhistorisk tur i Mjølvergrendi med Jostedal Historielag.

Tid: Tysdag 5. september kl.17.

Turen startar ved Kverni på Nigardsgrandane og går opp Mjølvergrendi til Li og vidare fram til Leteigen.

Kjentfolk er Solveig og Sverre Tvedt, og dei vil fortelje mykje historie, mellom anna om jordbruket i gamle dagar.

Ver kledd for ver og vind og ta gjerne med lite niste og kaffi.

Med helsing
Styret i Jostedal Historielag