Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Meldingsarkiv for 'Aktivitetar'

Årsmøte 15. mars – tema: turstiar i Jostedalen

Det blir årsmøte i Jostedal historielag torsdag 15. mars kl 19.30 på Jostedal hotell. Tema: Turstiar i Jostedalen Olav Stølen frå Jostedal historielag og Aud Fossøy og Arne Tuften frå Jostedal bygdelag orienterer om arbeidet som er gjort dei siste åra med å leggje til rette turstiar og planane laga har. Vanlege årsmøtesaker. Enkel servering. Gratis. Både […]

Kulturhistorisk tur i Mjølvergrendi 5. september

Bli med på kulturhistorisk tur i Mjølvergrendi med Jostedal Historielag. Tid: Tysdag 5. september kl.17. Turen startar ved Kverni på Nigardsgrandane og går opp Mjølvergrendi til Li og vidare fram til Leteigen. Kjentfolk er Solveig og Sverre Tvedt, og dei vil fortelje mykje historie, mellom anna om jordbruket i gamle dagar. Ver kledd for ver […]

Årsmøte 5. mars

Det vert årsmøte i Jostedal historielag sundag 5. mars 2017 kl 19.00 på Jostedal hotell. 1. Vanlege årsmøtesaker. 2. Bluefjords A/S, Bluecloud A/S og lagring av  bilete og data. Ved Edvin Brun. (Om Bluefjords) 3. Gamle bilete frå Jostedalen. Ved Oddmund Løkensgard Hoel. (Bileta som vart skanna i 2001, ligg no på nett, sjå her.) […]

Nytt hefte av lokalhistorisk årbok i sal

«Luster. Lokalhistorisk årbok» vart lansert i førre veke og er i sal. Det er det 7. heftet og det fyrste sidan 2011. Her er mykje variert stoff for historieinteresserte, frå middelalderætter i Sogn til motorbåten på Veitastrondvatnet og ein namneduk. Årboka er utgjeven av dei tre sogelaga i kommunen i samarbeid med Luster kommune. Sjå […]

Fossabrui opna

Laurdag 17. september vart Fossabrui opna etter vølinga. Jostedal historielag har  arbeidd med prosjektet i fleire år, og Kåre Reidar Aasen har gjort arbeidet. Det går inn i eit større arbeid med å setje i stand dei gamle ferdslevegane frå Døsen i Luster over Vigdalen og framover dalen heilt til Viva. Sjå fleire gode bilete […]

Tur 12. juni: Fossen–Dalen–Flaumparken

Sundag 12. juni klokka 11.00 er det kulturhistorisk tur Fossen–Dalen–Flaumparken. Turen startar ved Flaumparken i Fossøygjelet og går gjennom tunnelen til Fossabrui/jettegryter, vidare opp gamle Jostedalsvegen til garden Dalen – over Dalåsen g ned til Flaumparken. Turen tek 2-3 timar, avhengig av pausar og kulturelle innslag. Ta gjerne ein kopp kaffi i sekken. Tilskipar er […]

Presentasjon av stadnamn under marknadshelga

Under marknadshelga i Jostedalen 11.-12. juli vil Jostedal historielag presentere stadnamn i Jostedalen og Luster. Det store stadnamnprosjektet som byrja i 2002, er no på det næraste ferdig, og mange av dei registrerte stadnamna i Jostedalen er tilgjengelege på Internett. Interesserte vil gjennom marknadshelga kunne søkje og få rettleiing i bruk av namnetenesta i storsalen […]

Årsmøte 18. mars

Det vert årsmøte i Jostedal historielag onsdag 18. mars 2015 kl 19.30 på Jostedal hotell. Saker 1. Vanlege årsmøtesaker 2. Stadnamna frå Jostedalen er no publiserte på nettstaden til Fylkesarkivet. Orientering og demonstrasjon ved Kristen Ormberg og Olav Stølen i stadnamnnemndi. 3. Servering Vel møtt! Styret [Tidlegare årsmøte]

Tur Åsen-Bruheim 25/9

Historielaget ber inn til fottur torsdag 25. september klokka 17.00. Me går frå Gjellhola i Åsavegen og framover den gamle ferdslevegen til Bruheim. Turleiar er Lise Aasen. Det er parkering i «Nesasvingen» litt lenger nede og også langs vegen. Vel møtt til alle!

Grunnlovskveld 12. juni

Torsdag 12. juni kl 18 markerer me grunnlovsjubileet med ei tilstelling i Berget i Fåberg. Program 18:00. Samling ved Storekloppi (Vegskjelet til Fåberg/Styggevatnet ). Herfrå fin fottur opp til Berget med kjent person. 18:45. Velkomst song v/ Asbjørg Ormberg og servering av nykokt kaffi. 19:00. 1814 i Jostedalen: val til Eidsvoll, ein auksjon i Kroken og […]