Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Meldingsarkiv for 'Jostedalsrypa'

Visitasberetninga til Pontoppidan

Ein verkeleg godbit denne gongen! Biskop Erik Pontoppidan var på visitas i Sogn sommaren 1749, og i Luster møtte han eit følgje frå Jostedalen med presten Matthias Foss i spissen. Pontoppidans visitasberetning har vore mykje sitert, men berre på grunnlag av eit svært ufullstendig referat frå 1864. Men no kan ein for fyrste gong lesa […]

Jostedalsrypa på Nytt på nytt

Sjå programmet på NRK Nett-Tv – spol 17 minutt fram.

Jostedalsrypa var ikkje åleine

Sjå Sogn Avis i dag.

Masteroppgåvene frå arkeologiprosjektet

Anne Mette Haugen og Ann Katrine Sivertsen leverte masteroppgåvene sine i arkeologi (Universitetet i Bergen) i 2006. No er avslutningskapitla deira lagde ut på nettet: Anne Mette Haugen: Veier og kommunikasjon i Jostedalen Ann Katrine Sivertsen: Jordbruks- og busetnadsutvikling i Jostedalen Oppgåvene vil bli publiserte i heilskap på nettet våren 2007. 

Jostedalsrypa har ikkje levd

Sjå NRK Sogn og Fjordane i dag.

Arkeologiprosjektet på Vestlandsrevyen

Om feltarbeidet, jostedalsrypa og elevane frå Jostedal skule som var med på graving. Diverre ikkje på nettet.

På leit etter Jostedalsrypa – kronikk i Bergens Tidende

Om arkeologiprosjektet, av Bård Gram Økland og Gunhild Berge Stang. Les her (bt.no).

Den eldste busetnaden i Jostedalen – status for prosjektet oktober 2003 (JSA)

[Frå Jostedal skule- og bygdeavis, 2003.]