Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Ny nettstad offisielt opna

No er det aller meste av stoffet på den gamle nettstaden overført til den nye, så den gamle blir no teken ned.

Merk at nettstaden har eit tydeleg skilje mellom permanente sider (menyen til venstre) og aktuelt stoff (menyen til høgre). På framsida ligg aktualitetsstoffet kronologisk med dei nyaste meldingane øvst. For å få fullt oversyn over eit nemne (td. stadnamn) vil dette seia at ein må gå inn på «stadnamn» både i den venstre og den høgre menyen. 

Skriv ein kommentar