Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Nytt 1600-talsdokument om presteløna har dukka opp

Tøger Jenssons brev 16.3.1664I samband med jubileumsboka om kyrkja (2010) fann me fram til ei rekkje 1600-talsdokument om dei dårlege vilkåra for presten i Jostedalen. No har me vorte kjende med endå eit dokument. I 1660-åra var prestane og futane pålagde å setje opp manntal over alle menn i embetsdistrikta sine. Dette er velkjende og mykje brukte kjelder i slektsforskinga, og nyleg har Arkivverket skanna alle originaldokumenta og publisert dei på nettet. Då viser det seg at jostedalspresten Tøger Jensson ikkje berre sende inn manntalet over jostedølene, men òg hengde på eit brev der han klaga si naud over den låge presteløna i Jostedalen. Brevet og jostedalsmanntalet er datert 16. mars 1664. Brevet er hovudsakleg ein kortversjon av dei lengre klagebreva Tøger sende til øvrigheita i august 1664 og i 1667. Men éi ny opplysning er det her: Tøger nemner «Øffregaarden» som ein øydegard under prestegarden. Dette er kanskje den fyrste gongen Øvregarden er nemnd. Ein har før rekne med at soga til Øvregarden tok til som husmannsplass tidleg på 1700-talet.

Les meir: Avskrift og omtale av brevet 16.3.1664

Skriv ein kommentar