Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Berget – kulturhistorisk registrering

I silande regn den 9. juni i år køyrer Harald Haugen og eg til Berget. Me er tidleg ute og vil sjå over husi og tunet, slik at alt er i orden, før gjestene kjem. Så lettar veret, me kastar regnkledi og står på dørhella, på 500 moh., og tek i mot.

Bakgrunnen for vitjinga er at Luster Kommune er ein av fire kommunar som er med i eit pilotprosjekt: «Registrering av kulturhistorisk verdifulle landbruksbygningar». Det er Landbruks- og matdepartementet som har starta dette registreringarbeidet. Det er utpekt ei arbeidsgruppe på fem medlemmer frå forskjellige institusjonar i landet

I Luster er det valt ut 22 gardar, der alle bygningar og spor etter bygningar skal registrerast. For Jostedalen er det, utover Berget, Nedrelid, Halveg, Espe sør, Lundahaugen, Kruna og Li.

Landbrukssjef Steinulf Skjerdal og kultursjef Erling Bjørnetun er ansvarlige for prosjektet i Luster. Hans Moseng og Valborg Heløy er leigde inn for og gjere sjølve registreringsarbeidet.

Fire frå Arbeidsgruppa besøker oss i Berget: Sverre Steinnes, Riksantikvaren, Tore Bjørkli, Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sebastian Eiter, Norsk institutt for skog og landskap og Jon Gunnar Weng, Landbrukskontoret for Askim, Hobøl og Spydeberg. I tillegg møter Steinulf Skjerdal og Valborg Heløy frå Luster kommune.

Harald og eg visar rundt og fortel om Berget og om kva Jostedal Historielag gjer her. Det er tydeleg at gjestene er imponerte over Berget, ikkje minst over den storslegne naturen og utsikta, men også dei vakre og stemningsfulle bygningane. Dei slår raskt fast at det ein plass som er sers viktig å ta vare på.

Etter besøket vart vi inviterte til mat i “Gamlestova” på Gjerde. Her får Harald og eg høve til og fortelje meir om Berget og om folki som levde der. Serleg tok vi fram minne om den siste bonden, Jon O. Berget. Ein spennande og mangslungen kar tykte tilhøyrarane. Gjestene var også interesserte i å høyre noko om jordbruket i dalen i gamle dagar, om gamle ferdavegar over Breen, fedrifter og handverk. Vi fortalte alt vi kunne og meir til!

Olav Stølen

Les også: Garden Berget

Skriv ein kommentar