Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Ny side om målreisinga i Jostedalen

Det er no lagt ut ein del stoff om målreisinga i Jostedalen og laga ein eigen hovudkategori om dette (sjå menyen til venstre). Her ligg ein del kjelder og anna stoff. På lokalhistoriewiki ligg ein oversynsartikkel om språkskiftet til nynorsk i Jostedalen. Der er det òg peikarar til biografiar om mange av dei sentrale målfolka i Jostedalen for 100 år sidan, som Magnus Takle (biletet) – den fyrste formannen i Jostedalens maallag (1906).

Skriv ein kommentar