Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Kjelder om den vesle istida

Tingbokside 1742Fleire dokument om den vesle istida i Jostedalen er lagde ut dei siste månadene. Viktigast, og nyast, er ei fullstendig avskrift av avtaksforretningane på gardane Ormberg, Åsen, Bergset, Elvekrok og Mjølver i august 1742. Det som gjeld Bergset og Mjølver er velkjent frå før – det er her ein har detaljerte opplysningar om framrykkinga til Tuftebreen og Nigardsbreen. Men dette er fyrste gong ei fullstendig avskrift for alle gardane er publisert. 

Andre viktige dokument er ei sak om øydeleggingane til breane i Bergsetdalen 1684 (publ. for lenge sidan). I februar la me ut eit velkjend dokument om Nigardsbreen i 1735. I september kom det avskrifter av to større og tidlegare så godt som ukjende saker, ei om naudhjelp til Jostedalen i 1743, og ei om skattefritak  for ni bønder i Krundalen, Mjølverdalen og Fåberg 1743.

Mykje av dette er henta frå tingbøkene til sorenskrivaren for Indre Sogn. For to veker sidan la arkivverket ut ALLE norske tingbøker før ca 1800 på nettet. Spesielt interesserte finn tingbøkene for Indre Sogn 1648-1823 her.

Skriv ein kommentar