Main menu:

Undersider for Kyrkjehistorie:

Du er her: KyrkjehistoriePrestearkivetYmse dokument 1900-1910

Ymse dokument 1900-1910

Dette er ei arbeidsside for soknerådet si kyrkjeboknemnd. Nedanfor følgjer ei rad dokument som kan lastast ned. Alle er henta frå Statsarkivet i Bergen, Jostedal sokneprestembete, arkivboks III.8 Kyrkjetilsyn. Dei er lagde ut i pdf-format, men eg har dei originale biletfilene (jpg). Dokumenta kan vera opptil 10 Mb.

Arbeidstidsrekneskap – kyrkjevølinga – viser kven som var med på kyrkjevølinga og kor mange dagar kvar arbeidar arbeidde

Arbeidsbeskrivelse for forandringsarbeider ved Jostedalens kirke, juli 1904 ved arkitekt J. Kløften (2 eks i prestearkivet)

Brev 1907 til biskopen frå kyrkjetilsynet – om avvikling av kyrkjetenesta under vølingsarbeidet – med ymse påteikningar

Brev 1907 til stiftsdireksjonen frå kyrkjetilsynet – usemje om vølingsarbeidet

Forslag til restauration af Jostedalens kirke – av arkitekt Kløften oktober 1900

Konditioner for forandringsarbeider ved Jostdalens kirke – 1904 (del av sending til kyrkjedepartementet)

Ymse brevbyte med kyrkjedepartementet 1904-05

Omkostningsoverslag for restauration af Jostedalens kirke – arkitekt Kløften oktober 1901

Protokoll for arbeidskomiteen for Jostedalens kirkes restaurering – 1907-1910 – inneheld òg rekneskap

To kvitteringar (kuriosa)

Regnskab over Jostedals kirkes indtægter og udgifter 1903-1906

| |

Skriv ein kommentar