Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Tamrein på Molden

På Breheimen-Luster Villrein-blogg har Einar Ese skrive eit særs interessant stykke om tamreindrifta til Ola Flåten på garden Øyno på Indre Hafslo i 1950-åra. Her ligg òg fleire flotte bilete. Flåten var gift med Kari Mosevoll, syster til Hermund M. som sette opp alle steinstolpane på Mosevollen. Flott Einar, og god lesnad!

Skriv ein kommentar