Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Lokalhistorieoppgåve om fangstanlegg

Einar Ese har gjort eit stort arbeid med å registrere fangstanlegg for villrein i jostedalsfjella. I vår oppsummerte han det han har funne så langt med vekt på bogastille og dyregraver i ei lokalhistorieoppgåve på Høgskulen i Sogn og Fjordane. Her drøftar Einar både dei tidlegare kartleggingane og litteraturen om fangstanlegg, kor gamle anlegga kan vere og kvar brukarane kom ifrå, og han held funna i Jostedalen opp imot det ein elles veit om fangstanlegg i Sør-Noreg. Les den rikt illustrerte oppgåva på Fangstanlegg-sida.

Skriv ein kommentar