Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Bokslepp: Rein og reinsjakt i Jostedalsfjelli av Sverre Fossen

Sverre Fossen: Rein og reinsjakt i jostedalsfjelliLes meir om boki!

Søndag den 29. november kl.15.00 vert det slepp på
Jostedal Hotell av boki som Sverre Fossen har ført i penn: 

”Rein og reinsjakt i Jostedalsfjelli”

Sverre Fossen vil fortelje om arbeidet med boki og den omfattande registreringa av gamle fangstanlegg i Jostedalsfjelli.

Vidare vil fjelloppsynsmann, Einar Fortun og lærar, Einar Ese orientere om planar for å få opp att ein reinstamme i fjelli våre.

Jordbrukssjef, Steinulf Skjerdal vil snakke om lover og rettar i Nasjonalparken sett ut frå jordbruksnæringa.

Kultursjef, Erling Bjørnetun: Kulturminner i fjellet.

Kaffi og lettare servering.

Arr: Jostedal Historielag

pdf.gifPlakat for boksleppet (pdf-format)

Kommentarar

Kommentar frå A. M. Levik
Tid: 25. august 2017, 23:31

Jeg ønsker å kjøpe Sverre Fossen’s bok om rein og reinsjakt.
Kan dere sende den til meg?
Mvh Anders M. Levik
Krapfossveien 51
1597 Moss
Tlf 908 52 537

Skriv ein kommentar