Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Vellukka bokslepp!

Sverre Fossen med boka siKring 50 personar hadde møtt fram på Jostedal hotell sundag 29. november for å få med seg lanseringa av «Rein og reinsjakt i Jostedalsfjelli» av Sverre Fossen. Leiar Olav Stølen i Jostedal historielag leia samkoma, og Sverre Fossen fortalde levande om korleis han hadde vorte interessert i fangstanlegg så langt attende som i 1941. Den røynde fjelloppsynsmannen Einar Fortun heldt eit lysbileteføredrag om rein og reinsjakt i fjellområda i Luster, ikkje minst om problema som reinsstamma i området har møtt. Einar Ese fortalde kort om arbeidet for å reetablere ei villreinstamme og appellerte til møtelyden om støtte til dette før han underheldt med hardingfela si.

Etter kaffipausen fortalde landbrukssjef Steinulf Skjerdal i Luster kommune om nasjonalparkane i lys av landbruksnæringa.

Sogn Avis har i dag eit stort oppslag om boka med intervju av Sverre Fossen.

Skriv ein kommentar