Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Einar Ese med god melding av villreinboki

På Breheimen-Luster Villrein-blogg publiserte Einar Ese før jol ei grundig og god melding av Sverre Fossen si bok «Rein og reinsjakt i Jostedalsfjelli». Somme kritiske merknader har han også til boki. Meldingi vert varmt tilrådd – ho er skriven av ein av dei fremste lokale ekspertane på feltet attåt Sverre Fossen sjølv.

Skriv ein kommentar