Main menu:

Jostedalsleksikon på nett:

Til lokalhistoriewiki
Om lokalhistoriewiki

Bøker

Meldingar

Siste kommentarar

RSS Nytt på nett

Meldingsarkiv

Meldingsarkiv for 'Årsmeldingar'

Årsmelding 2019-2021 for Jostedal historielag

Årsmøteinnkalling 2022 med årsmelding for 2019 (pdf) Det vart ikkje halde årsmøte i 2020 og 2021 pga koronaen.

Årsmelding 2017 for Jostedal historielag

Godkjend på årsmøtet 15.3.2018.

Årsmelding 2016 for Jostedal historielag

Godkjend på årsmøtet 5.3.2017.

Årsmelding 2015 for Jostedal historielag

Godkjend på årsmøtet 23.2.2016.

Årsmelding 2014 for Jostedal historielag

Godkjend på årsmøtet 18.3.2015.

Årsmelding 2013 for Jostedal historielag

Godkjend på årsmøtet 6.3.2014. [Årsmeldinga i pdf]

Årsmelding 2012 for Jostedal historielag

Godkjend på årsmøtet 7.3.2013.

Årsmelding 2011 for Jostedal historielag

Godkjend på årsmøtet 1.3.2012.

Tidlegare årsmøte

Me har no laga til ei side med årsmeldingar, referat og arbeidsplanar frå tidlegare årsmøte, førebels attende til 2003. Gå til sida

Årsmelding 2010 for Jostedal historielag

Godkjend på årsmøtet 3. mars 2011